Wykonanie klasycznego lipidogramu jest pomocne w diagnostyce dyslipidemii, lecz może być niewystarczające do tego, by właściwie ocenić ryzyko sercowo-naczyniowe. – Ograniczenie diagnostyki jedynie do tego badania może wprowadzić w błąd, unie...