Szacuje się, że powikłania infekcyjne udaru dotykają około 30 procent leczonych pacjentów, a wśród nich najczęstsze są zapalenia płuc oraz zakażenia układu moczowego. Uważa się, że wystąpienie takiego powikłania ma związek z gorszym rokowaniem co ...