W dużym randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z zawałem bez uniesienia odcinka ST stosowanie fondaparynuksu było związane ze zmniejszoną liczbą dużych krwawień i poprawą ogólnej przeżywalności, w porównaniu ze stosowaniem heparyn ...