Procedury śródnaczyniowe związane z tętnicą szyjną mogą być bardzo ryzykowne z uwagi na możliwość oderwania się blaszki (np. miażdżycowej) i jej szybki przepływ do mózgu, co w rezultacie prowadzi do zatoru w naczyniu zaopatrującym część ośrodkoweg...