Digoksyna, pomimo niedostatku danych z randomizowanych badań, jest powszechnie stosowanym lekiem, służącym kontroli częstości rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków (AF). W badaniu omówionym poniżej sprawdzano wyniki stosowania digoksyny ...