Udar związanym z zamknięciem proksymalnej części naczynia przedniego kręgu unaczynienia mózgu jest związane z wysokim ryzykiem zgonu i małym ryzykiem powrotu funkcji neurologicznych nawet u pacjentów szybko leczonych trombolitycznie. Oczekuje się,...