Efekty hartowania na odległość na krótkoterminowe wyniki kliniczne u pacjentów poddanych zabiegom kardiochirurgicznym. Autor: Kamil Wocial Hartowanie na odległość jest jedną z metod ochrony mięśnia sercowego przed śródoperacyjnym uszkodzeniem, sto...