Liczba pacjentów z niewydolnością nerek stale się powiększa, i uważa się, że za ten stan rzeczy w dużej mierze odpowiadają miażdżyca i cukrzyca typu 2. W związku z tym nieustannie wzrasta również liczba pacjentów diabetologicznych, którzy przyjmuj...