Polimorfizmy niektórych genów mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej. W prezentowanym badaniu oceniono czy skala ryzyka genetycznego może ustalić ryzyko wystąpiena choroby niedokrwiennej serca jak i zidentyfikować osoby, które odniosą...