Test do wykrywania ataku serca, jeszcze przed jego wystąpieniem , który umożliwiłby lekarzom podjęcie interwencji zanim dojdzie do uszkodzenia mięśnia sercowego – nad tym pracują naukowcy zajmujący się genomiką. Autor: Karolina Twardowska  –...