Większość badań porównujących skuteczność przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) z pomostowaniem aortalno-wieńcowym (CABG) nie wykorzystywała stentów drugiej generacji uwalniających leki W tym randomizowanym badaniu przeprowadzonym w 27 ośrodkac...