U pacjentów, u których podejrzewa się chorobę wieńcową, obowiązujące wytyczne ESC zalecają wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych w celu jej potwierdzenia. Niestety brakuje badań z randomizacją, które wskazywałyby które z badań nieinwazyjnyc...