Wyniki badań naukowych wskazują na obniżenie długoterminowej umieralności pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową po zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) w porównaniu z grupą pacjentów po zabiegach PCI. Badania te nie oceniały j...