Niemal połowa chorych poddawanych operacji naprawczej zastawki mitralnej ma współistniejące rozpoznanie migotania przedsionków (atrial fibrillation – AF). Choroba ta pogarsza rokowanie i zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu – czy ablacja chirur...