Idarucyzumab to humanizowane przeciwciało monoklonalne, które ma odwracać działanie przeciwzakrzepowe dabigatranu. Jego producent, firma Boehringer Ingelheim złożyła wnioski o przyspieszoną rejestrację idarucyzumabu do trzech organów: Europejskiej...