Inhibitory PCSK9 są nową grupą leków, która może uzupełnić armamentarium śródków hipolipemizujących. W poniżej przedstawionym badaniu ODDYSEY LONG TERM oceniono skuteczność i bezpieczeństwo alirokumabu – przedstawiciela inhibitorów PCSK9. Wy...