Wielu chorych na przewlekłe schorzenia wymaga stałego podawania leków drogą iniekcji podskórnych. Niektórzy ludzie odczuwają z tego powodu strach przed każdym kolejnym wkłuciem, a ich jakość życia się pogarsza. Dużą grupą pacjentów, która źle reag...