Niska wydolność fizyczna jest istotnym predyktorem licznych chorób sercowo-naczyniowych i śmiertelności. Mniej jednak wiadomo na temat związku wydolności fizycznej z migotaniem przedsionków. W prezentowanym badaniu oceniono związek między wydolnoś...