W przypadku utrwalonego migotania przedsionków ablacja przezskórna jest mniej skuteczna, niż w przypadku osób z napadowym migotaniem. Wytyczne sugerują modyfikowanie procedury ponad procedurę izolowania spływu żył płucnych w przypadku ablacji utrw...