Większość przypadków nagłych śmierci sercowych pojawia się wśród osób z tzw. ogólnej populacji i bez istotnych objawów poprzedzających. Stąd kluczowe wydaje się poszukiwanie czynników związanych ze stylem życia, które będą miały działanie protekcy...