Wciąż brakuje długoterminowych obserwacji pacjentów z migotaniem przedsionków. W prezentowanej publikacji grupa naukowców przeanalizowała populację badania Framingham pod kątem migotania przedsionków. Oceniono występowanie, zapadalność i czynniki ...