Niedokrwistość w ciąży nie jest zjawiskiem rzadkim – może dotyczyć nawet 40 proc. przyszłych matek. Wystąpienie niedokrwistości wynika z fizjologicznych zmian, które w czasie ciąży zachodzą w organizmie kobiety. Przy właściwie niezmiennej liczbie ...