Wyniki opublikowanego wcześniej badania Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) wykazały, że intensywna kontrola glikemii nie skutkuje redukcją występowania istotnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u weteranów wojskowych w Stanach Zjednoczonych. W ba...