Zasadniczą wadą hemodializy u chorych wymagających terapii nerkozastępczej jest konieczność uciążliwych dojazdów na miejsce wykonywania zabiegów i spędzanie tam wielu godzin. Wykonywanie hemodializy w miejscu zamieszkania jest bardzo trudne – obsł...