Inhibitory pompy protonowej mają wiele działań niepożądanych w grupie osób przyjmującej klopidogrel po ostrym zespole wieńcowym. Ostatnie badania przedkliniczne pokazały, że ich niekorzystne działanie może się ujawniać także u osób bez wywiadu cho...