Okołooperacyjne podawanie beta-blokerów jest powszechnie zaakceptowaną metodą postępowania w przypadku pacjentów, u których przeprowadzana jest operacja kardiologiczna. Jednak ich użycie w grupie chorych kwalifikowanych na zabiegu poza sercem jest...