Pośród pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu spowodowanym zamknięciem bliższego odcinka przedniego obszaru ukrwienia jedynie 40 proc. odzyska niezależność w swym funkcjonowaniu, jeśli będzie leczone tkankowym aktywatorem plazminogenu (t-P...