Idarucizumab jest przeciwciałem monoklonalnym wiążącym dabigatran z wysokim powinowactwem do tego leku. W prezentowanym badaniu pierwszej fazy oceniono skuteczność i bezpieczeństwo rosnących dawek idarucizumabu. Do tego podwójnie zaślepionego bada...