Pacjenci, którzy przyjmują wtórną profilaktykę przeciwzakrzepową z powodu przebytego epizodu żylnej choroby zakrzepowo zatorowej (ang. venous thromboemoblism, VTE) i wymagają przeprowadzenia inwazyjnej procedury medycznej związanej z ryzykiem krwa...