Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zaaprobowała do stosowania nowy, dożylny lek przeciwpłytkowy – kangrelor u dorosłych pacjentów poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej.
Kangrelor to nowy inhibitor receptora P2Y12 zna...