Kontrapulsacja wewnątrzaortalna może być stosowana u pacjentów z zawałem serca we wstrząsie kardiogennym. Ostatnie wytyczne poddały jednak pod wątpliwość stosowanie kontrapulsacji w tym wskazaniu. Ahmad i wsp. przeprowadzili metaanalizę dostępnyc...