Celem tych wytycznych jest dostarczenie aktualnych danych na temat leczenia endowaskularnego u pacjentów z udarem niedokwiennym mózgu. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonych analiz zastępują te, które obowiązywały do tej pory. Aktualne wytyczn...