Skuteczność przezskórnej angioplastyki w chorobie naczyń obwodowych jest istotnie ograniczona z powodu występowania restenozy. Jedną z metod, która może zmniejszyć ryzyko ponownego zwężenia jest zastosowanie balonów powlekanych lekiem antyprolifer...