Amerykańskie badanie kliniczne oceniające zastosowanie samorozprężającej zastawki pokazało, że pośród pacjentów z ciężką stenozą aortalną i zwiększonym ryzykiem operacyjnym wskaźnik jednorocznego przeżycia był o 4,9 procent wyższy w grupie pacjen...