Broniąc lekarzy w sprawach sądowych, ciągle przekonuję się, że w specjalizacjach zabiegowych dużym problemem nadal pozostają zagadnienia związane ze zgodą pacjenta. W szczególności wątpliwości budzi kwestia rozszerzenia zakresu zgody na zabieg ope...