Podczas operacji pomostowania aortalno-wieńcowego niedokrwienie i reperfuzja uszkadzają miokardium i zwiększają pooperacyjne stężenie troponiny, co wiąże się z gorszym rokowaniem W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma The Lanc...