Każde płuco ludzkie jest unikatowym tworem, a jego zdolność do akceptowania leków może decydować o życiu lub śmierci chorego. Właśnie ten fakt został odkryty przez zespół badawczy z University of Michigan (Stany Zjednoczone), gdy stworzyli oni tró...