Pacjenci, u których przeprowadza się wymianę zastawek serca w sposób małoinwazyjny (przezskórna wymiana zastawek) muszą być traktowani ze znacznie większą ostrożnością niż kandydaci do klasycznej operacji „na otwartym sercu”. Szczególnie istotne j...