Przeprowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy płeć wpływa na wyniki leczenia za pomocą przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej. O’Connor i wsp. przygotowali metaanalizę, w której ocenili wpływ tej zmiennej na wcz...