Wskaźnik oporu naczyniowego (resistive index – RI) jest cechą mierzoną w czasie badania USG Doppler. Podwyższony nerkowy wskaźnik RI (renal RI – RRI) jest czynnikiem ryzyka zdarzeń sercow-naczyniowych u osób w starszym wieku, z nadciśnieniem...