Casus ordynatora z Wrocławia jest wielce pouczający. Chciało mu się po dyżurze przyjść na spotkanie z ministrem zdrowia. Poczuł się w obowiązku poinformować go o sytuacji w szpitalu, a konkretnie na oddziale, który zna najlepiej. Został za to skar...