Pomimo szerokiego stosowania inhibitorów reduktazy HMG-CoA, zwanych statynami, u wielu pacjentów utrzymuje się podwyższone stężenie cholesterolu i związane z nim wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Czy dodatni ezetymibu może poprawić ich rokowanie?...