Ostatnio jeden z użytkowników mojej strony zapytał, czy praktyka lekarska może się reklamować. Zagadnienie to jest bardzo ważne i ciekawe, warto więc się mu przyjrzeć.  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, „Podmiot wykonujący...