Zbyt wysoka masa ciała jest źródłem szeregu problemów zdrowotnych, w tym wyższego ryzyka wystąpienia niewydolności nerek. Czy wiek nasila ten szkodliwy wpływ? W najnowszym wydaniu Lancet Diabetes & Endocrinology ukazały się wyniki badania ocen...