Pacjenci z ostrym zespołem wieńcowych z uniesieniem odcinka ST (STEMI) i chorobą wieńcową wielonaczyniową mają gorsze rokowanie w porównaniu z osobami z chorobą jednego naczynia. Naszym celem było zbadanie rezultatów klinicznych u pacjentów ze STE...