Zidentyfikowanie różnic w zakresie prognozy w zależności od płci w przypadku występowania otworu międzyprzedsionkowego typu 2 (ASD 2) może wspomóc podejmowanie decyzji dotyczących postępowania klinicznego w takich przypadkach. W badaniu, którego w...