Dłuższy czas pracy może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Brakuje jednak prospektywnych badań, które potwierdzałyby tę tezę. Dodatkowo, badania te są zwykle ograniczone do choroby niedokrwiennej serca. W prezentowanej metaa...