U ok. 30% pacjentów po operacji kardiochirurgicznej może rozwinąć się zespół poperikardiotomijny, pooperacyjne migotanie przedsionków i pojawić się płyn w worku osierdziowym lub opłucnej. Mimo że powikłania te nie wpływają istotnie na rokowanie kr...