W grupie osób ze sztucznymi zastawkami lub implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi rozpoznanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia stanowi duże wyzwanie – zarówno zmodyfikowane kryteria Duke’a jak i echokardiografia nie zawsze daje pozwalają potwi...