Proces zapalny jest jednym z kluczowych niekorzystnych elementów niedokrwienia i reperfuzji w grupie pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST. W pilotażowym badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach Circulation sprawdzono czy krótko...